Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Sut i Gysylltu

Y mae’r Ganolfan ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd yn gwneud graddau ymchwil ar waith R.S. Thomas ym Mangor, naill ai yn yr Adran Gymraeg neu yn yr Adran Saesneg, ac ar gyfer ysgolheigion ar ymweliad a myfyrwyr ymchwil cofrestredig o sefydliadau eraill.

Dylai’r sawl sydd am ddefnyddio adnoddau’r Ganolfan gysylltu â:

Yr Athro Jason Walford Davies
Adran y Gymraeg
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248–382239 neu 01248–382240 (Ysgrifenyddes)
E-hebiaeth: j.w.davies@bangor.ac.uk

neu

Yr Athro Tony Brown
Adran Saesneg
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248–382113 neu 01248–382102 (Ysgrifenyddes)
E-hebiaeth: a.d.brown@bangor.ac.uk

Site footer